Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Bilder endret siste 90 dager  
2. Dokumenter endret siste 90 dager  
3. Ektemann markert som kvinne Familier der ektemann er markert som kvinne. Feil som må rettes, såfremt det ikke dreier seg om samkjønnet forhold. 
4. Familier endret siste 30 dager  
5. Familier med bare ett medlem Familier med bare ett medlem er lagt inn galt; skal enten koples til andre personer eller slettes. 
6. Feil i datofelt Poster der dato er skrevet på feil format. Riktig format er DD MMM YYYY, f.eks. 17 May 1814. 
7. Hustru markert som mann Mannen er ført opp som hustru. Vil bare være riktig i samkjønnet forhold, ellers har de to byttet plass eller kjønn er markert feil. 
8. Yrke med navn