Døpte i Toten 1772-80, database (Name: (http://www.slektshistorielaget.no/kilder/toten/databaser2/DaapToten17 72/index.html);)Kildeinformasjon