Otto Blom, Familen Blom - en Slægtebog affattet paa Grundlag af de af Rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk Tidsskrift IV meddelte Stamtavler over Familien (1903 København)Kildeinformasjon