Brev: Glenn Harald Paulsen, Røsslyngveien 16, 8400 SortlandKildeinformasjon