Redigert av Oscar Albert Johnsen, Sem og Slagen En Bygdebok, annen del Slagen hovedsogn (Tønsberg Aktietrykkeri 1948)Kildeinformasjon