Årbok for Ringerike historielag IV 1961 (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2mMl2W40eKMJ:akershus.kulturnett.no/Historie/Lokalhistorie/romerike/romerike%2520arkivalia%2520pdf/Romerike%2520aarboker/%C3%85rbok%25201961.pdf+%22premierl%C3%B8ytnant+hans+prydz%22&cd=7&hl=no&ct=clnk&gl=no)Kildeinformasjon