Døypte i Garnisonsmenigheten i Christiania 1820-1828Kildeinformasjon