Døypte i Garnisonsmenigheten 1828-1841Kildeinformasjon