Eidsvoldsrepresentantene i 1814, fullmakterKildeinformasjon