Aslaug Braae Meinich, f. Johannessen og Jørgen Herman Meinich, Familien Johannessen fra Voss med sidelinjer - ca. 1600 - 1971 (Forfattere, Oslo 1971)Kildeinformasjon