Redigert av Oscar Albert Johnsen, Sem og Slagen En Bygdebok, første del Sem hovedsogn (Tønsberg Aktietrykkeri 1945)Kildeinformasjon