J.K. Bergwitz, Vore EidsvollsmændsefterkommereKildeinformasjon