Ingeborg Bjerknes, avskrift ved Alf Christophersen, HerstadprosjektetKildeinformasjon