Ingeborg Flood, Skiensfamilien FloodKildeinformasjon