E. A. Thomle, Fortegnelse over Regieringsraadets og Rigsforsamlingens Medlemmer, Meddelelser fra Det Norske Rigsarchiv, bd. 2, Kristiania 1908, s. 361Kildeinformasjon