Erik Tøndevold, Erik Tøndevolds Hornemansliste (upubl)Kildeinformasjon