GEDCOM file submitted by Dina Horneman Tolfsby og Eli Prebensen. Imported on 6 March 2013.Kildeinformasjon