Jacob Hersleb Horneman, Hornemans Stamtavler (Hammond/Angell) XIIIKildeinformasjon