Ludv. Kr. Langberg, Oplysninger om Slegten Irgens Fra Røros (Grøndahl & Søns boktrykkeri, Oslo, 1927)Kildeinformasjon