Byråsjef Wilhelm Lassen, Byråsjef Wilhelm Lassens samlinger, Riksarkivet nr.38, Compiler Address: Riksarkivets privatarkivKildeinformasjon