GEDCOM file submitted by Eva Tomter og Helle Margrethe Meltzer. Imported on 6 March 2013.Kildeinformasjon