En redaksjonskomite, Slekten Aars i Norge (Cammermeyers Boghandel, Oslo 1950)Kildeinformasjon