GEDCOM file submitted by Eva Tomter og Helle Margrete Meltzer. Imported on 4 March 2013.Kildeinformasjon