Ingeborg Haanshus, Carl Theodor Dahl Wollebæk og hans mødrene ætt fra Østfold (I. Haanshus 1973)Kildeinformasjon