Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste»     » Lysbildefremvisning

Laster...

Fullmakten fra Akershuiske Skarpskytterregiment

Her vises fullmakten som viste at Zacharias var valgt som representant til Eidsvold 1814. Denne er fra en trykt bok som Nasjonalbiblioteket har.
Den heter: Riksforsamlingens forhandlinger 2 - Adresser og Fuldmagter.

Teksten lyder:
"Adresser og Fuldmager - Eidsvold 1814 29
AKERSHUS SKARPSKYTTERREGIMENT.
Kongsvinger den 25de April 1814

Til
Norges Regent!
At i Følge naadigste Befaling Regimentets Officerer saavel ind-
fødte som ikke indfødte, Underofficerer og Mandskaber have aflagt Eeden
til Norges Sag, efter at de befalede Acter vare forelæste; og at derefter
af hvær Division blev udvalt en indfødt officeer og en over 25 Aar
gammel jordejende Mand af Under-Klasserne, som den 17de Martz Aar
1814 vare samlede paa Kongsvinger og der eenstemmig valgte:
Oberste Lieutenant Bataillons Kommandør og Ridder af Dannebrog
Frederik Wilhelm Breunich vond Stabell og
Commander Sergeant Dannebrogsmand Zacharias Mellebye,
til paa det Aggershuske Skarpskytter Regiments Vegne at møde i den
af Deres Konglige Høihed naadigst berammede Forsamling paa Eidsvol
den 10de April d. a., hvilke herved meddeles Fuldmagt til som
Repræsentantere at møde i Forsamlingen for paa den maade hvorom
Forsamlingen bliver enige og fælleds med de øvrige Deputerede at bestemme,
vælge og antage en Regjeringsform for Norge. -
I det Skarpskytter Regimentet efterkommer Deres Kongelige Høiheds
naadligste Befaling anseer samme det for sin Pligt at udtrykke
de Følelser af Erkjendtlighed og Hengivendhed der som Følge af Deres
Kongelige Høiheds Opofresler for Norges Selvstændighed og Ære hos
hver enkelt blandt dem maatte opsaae. _
Deres Kongelige Høiheds Foranstaltninger ansees for den eneste
Vei til Frihed, velstand og Uafhængighed og hvorfor ligesaa varmt
som underdanigst takkes. -
Paa det Aggershuske Skarpskytter Reigments Vegne som de 3
ældste tilstædeværende Officerer:
Underdanigst.
Krebs,
Oberstlieutenant og Reigments Commandør.
(L. S.)
Arntzen F. W. Stabell
Major og Commandeur for Søndenfieldske Capitaine og p.t. Bataillons Commandeur.
Skiløber Bataillon"


Eier av original/KildeNasjonalbiblioteket Digital
DatoUkjent
FilnavnFullmakt til Eidsvoll.PNG
Filstørrelse
Linket tilRasmussen Mellebye, Zacharias (Eidsvollsmann)

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste»     » Lysbildefremvisning