Tøndevold, Erik, Nedtegnelser gjort av Erik Tøndevold, 2012. (Oktober 2012)Kildeinformasjon