A.O. Haneborg, Engebret Soot og hans etterkommereKildeinformasjon