O. Holtermann, Slegtstavler for de trønderske slegter Parelius og GramKildeinformasjon