[Hans Christian Bassø], Stamtavle over familien Bassøe samt noen opplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. www.wangensteen.net. (http://www.wangensteen.net/Bibliotek/bassoe/index.html#/2/: 1899 - 2012)Kildeinformasjon