Gift med Arnt Zakariassen,men ingen barn etter seg 

Ingen funnet.